waarneming

Roobaertpark Noord

archeologisch element
ID
981910
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981910

Beschrijving

Bij het landschappelijk bodemonderzoek werd vastgesteld dat door de in cultuurname van het terrein er ter hoogte van het projectgebied geen goed bewaarde bodems of overtuigend afgedekte loopvlakken aanwezig waren. Hierdoor is de trefkans inzake in-situ bewaarde artefactensites zeer gering.

Tijdens de metaaldetectie werden afgezien van 5 vondsten, bestaande uit een kogelhuls, een object uit lood en enkele uit ijzer, geen relevante vondsten aangetroffen.

Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werden 64 antropogene sporen aangetroffen: grachten/greppels, kuilen, bomkraters, houtskoolmeilers en natuurlijke en recente verstoringen. De aangetroffen grachten en greppels kunnen waarschijnlijk gelinkt worden aan perceleringsgreppels uit de late tot post-middeleeuwen. Dergelijke greppelsystemen werden al aangetroffen tijdens andere archeologische onderzoeken in de buurt. De greppels werden uitgegraven om dit drassige gebied geschikt te maken voor landbouw. In het projectgebied werden voornamelijk greppels aangetroffen met een NNW-ZZO oriƫntatie en tevens loodrecht op de Gitsestraat. De bomkraters houden verband met de schermutselingen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Aan de oostelijke zijde van het projectgebied, vlakbij de Gitsestraat werden 4 houtskoolmeilers aangetroffen. In alle gevallen ging het om een rechthoekig uitgegraven kuil met vrij veel houtskool nog aanwezig. 3 van de 4 kuilen waren zeer oppervlakkig bewaard gebleven, een vierde was iets dieper uitgegraven. Er werden van dergelijke sporen al verschillende exemplaren aangetroffen in de nabije omgeving. Tijdens het sleuvenonderzoek werden geen vondsten aangetroffen.

Enkele percelen konden in deze fase van het onderzoek nog niet worden bestudeerd, dit dient te gebeuren in een volgende fase.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Bomkraters

Datering: WO I
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Houtskoolmeilers

Typologie: meilers, structuren voor houtskoolproductie
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Metaaldetectie

Materiaal: ijzer, lood
Gebeurtenis:

Overige grondsporen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Percellering

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Roobaertpark Noord [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981910 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.