waarneming

Peperstraat-Waardestraat

archeologisch element
ID
981911
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981911

Beschrijving

Er werden 20 sporen aangetroffen: tien greppels, vijf paalkuilen, vier kuilen en één recent spoor. De meeste sporen die werden aangetroffen zijn greppels die dateren uit de nieuwe tijd: enkele sporen konden gedateerd worden op basis van het aangetroffen aardewerk. De meeste sporen lijken op basis van kleur en aflijning niet ouder te zijn dan de nieuwe tijd. Eén greppel kon op basis van het aardewerk dat aangetroffen werd bij aanleg van het vlak vermoedelijk gedateerd worden in de volle middeleeuwen.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: afwateringsgreppels, bouwelementen, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De meeste greppels lijken op basis van het aardewerk te dateren in de nieuwe tijd. Deze staan vermoedelijk in verband met afwatering in deze periode. De losse kuilen en paalkuilen lijken eerder op zichzelf te staan en behoren niet tot één structuur.
vondsten:
- Een fragment van een oor, rood geglazuurd aardewerk met ijzeroxidatie in het glazuur, potentieel van een kruik of een grape.
- een randfragment met rood geglazuurd aardewerk, potentieel een grape.
- bouwkeramiek, baksteenfragment.
- een wandfragment rood aardewerk, reducerend gebakken, loodglazuur aan de buitenzijde.

Middeleeuwse greppel

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: greppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd in een greppel Maaslands aardewerk gevonden, sterk verweerd, datering volle middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Peperstraat-Waardestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981911 (Geraadpleegd op )