waarneming

Otegemstraat

archeologisch element
ID
981929
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981929

Beschrijving

De landschappelijke boringen tonen aan dat er geen begraven bodemhorizont aanwezig is in het plangebied. De bodemopbouw bestaat uit een tuinlaag (A(p)-horizont) met daaronder één of meerdere ophogingspakketten of verstoringen. De diepte van de C-horizont ten opzichte van het maaiveld varieert hierdoor van 40 tot 95cm. De kans op de aanwezigheid van een in situ steentijdsite wordt bijgevolg zeer laag ingeschat.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd slechts 1 archeologisch spoor aangetroffen in het plangebied, het betreft een greppel met onbepaalde datering. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen tijdens het onderzoek.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Greppel

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Otegemstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981929 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.