waarneming

Bomkrater Karel Vandewoestijnestraat

archeologisch element
ID
981940
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981940

Beschrijving

Via een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het opstellen van een archeologienota werd slechts 1 relevant archeologisch spoor aangesneden op percelen langsheen de Karel Vandewoestijnestraat te Marke (Kortrijk). Het betrof een bomkrater uit Wereldoorlog I die was veroorzaakt door een ontplofte Britse 18 ponder.


Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Bomkrater

Datering: WO I
Typologie: bomkraters
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bomkrater Karel Vandewoestijnestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981940 (Geraadpleegd op )