waarneming

Pontstraat

archeologisch element
ID
981941
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981941

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verschillende relevante archeologische sporen aangesneden. De geregistreerde sporen kunnen alle worden toegewezen aan de historische kasteelsite van het Hof ter Laecke. De oude gracht van het kasteeldomein kon geregistreerd worden, waarbij een coupe werd gezet op de structuur. In de twee proefputten ter hoogte van de bijgebouwen werden nog enkele oudere bakstenen structuren aangetroffen. De aangetroffen sporen dateren allemaal uit de postmiddeleeuwse periode, meer bepaald tussen de late 16de en de 18de eeuw. 

Op basis van de gegevens uit het bureauonderzoek en het proefsleuvenonderzoek kan een duidelijke reconstructie gemaakt worden van de ruimtelijke indeling van de site met walgracht. De loop en aflijning van de grachtstructuur, alsook de opvulling van het spoor konden tijdens het veldonderzoek worden geregistreerd. Ook laten de verzamelde gegevens toe om een duidelijk omlijnde datering op te stellen voor de structuren – gracht en bijgebouwen- die onderdeel uitmaken van de kasteelsite. Op basis van de projectie kan een reconstructie worden gemaakt van de loop van de vierhoekige gracht rondom het kasteel. Het aanwezige aardewerk in de dempingslaag van de gracht dateert het dempen van de structuur op het einde van de 18de eeuw. De oudere bouwfasen ter hoogte van de bijgebouwen dateren uit dezelfde periode.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Postmiddeleeuwse sporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: bouwmaterialen, grachten (verdedigingselementen), muurresten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, houtskool, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd een grachtstructuur aangetroffen. De totale breedte van de gracht bedraagt 10,50 meter. De centrale heterogene dempingslaag bestaat uit een zeer zandig materiaal met een gevlekte geel, bruine en grijze kleur. De inclusies in deze laag bestaan uit baksteenbrokken, houtskoolspikkels en aardewerk. Er werden wel verschillende scherven aardewerk ingezameld tijdens het couperen van de grachtvullingen. Dit aardewerk en steengoed dateert allemaal uit de postmiddeleeuwse periode, tussen de late 16de en de 18de eeuw.
Er werd ook een scherf van een bord uit Majolica aangetroffen in de onderste vullingslaag van de gracht. Op basis van de versiering betreft het vermoedelijk Friese Majolica. Ook dit stuk wordt in dezelfde postmiddeleeuwse periode gedateerd, 17de-18de eeuw.

Ook werden enkele scherven steengoed uit Raeren, Westerwald en Langerwehe aangetroffen in de verschillende contexten. Het betreft voornamelijk kleinere wandscherven van kannen die eveneens in dezelfde periode, 17de-18de eeuw gedateerd kan worden. Verschillende scherven zijn versierd met een gele slibversiering . Het betreft voornamelijk huisraad en kookgereizoals borden, kommen, teilen en potten. Op basis van deze aanwezige vormen, afwerking en versiering kunnen deze stukken globaal tussen de 17de en 18de eeuw gedateerd worden.

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen, kuilen, waterputten
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd een bakstenen waterput aangetroffen, het is rechthoekig (2,60 x 1,40 m) van vorm, 1,20 m diep ingegraven in de bodem en opgebouwd uit rode industriële snelbouwbakstenen. De structuur kan als recent worden geïnterpreteerd. Ook een kuil kan als recent worden gedateerd, de heterogene grijsbruine vulling met lichtbruine vlekken van het spoor heeft inclusies van baksteen- en houtskoolspikkels.


Relaties

  • Is deel van
    Kasteeltdomein Ter Laecke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pontstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981941 (Geraadpleegd op )