waarneming

Vaartdijkstraat

archeologisch element
ID
981956
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981956

Beschrijving

Het projectgebied is gelegen binnen stedelijke gebieden en havengebieden, aan de rand van de overgang naar de Zandstreek binnen en buiten de Vlaamse Vallei. Net ten oosten van het projectgebied stromen het Kanaal Gent-Oostende en de Lijsterbeek. Op basis van de waarnemingen bij archeologisch onderzoek op percelen in de dichte omgeving kan een verwachting inzake grondvaste resten worden opgesteld. De bodemkaart karteert het projectgebied en omliggende percelen als een kunstmatig bodemtype waarbij de natuurlijke bodem sterk verstoord kan zijn door de aanwezige verharding en bebouwing. Gezien de onduidelijkheid over de aanwezigheid en de diepte van eventuele verstoring diende het landschappelijk bodemonderzoek de bodemopbouw en verstoringen hiervan in kaart te brengen.

Uit de puntboringen is gebleken dat de bodem algemeen gesteld is opgebouwd uit fijn- tot zeer fijnkorrelig zand. Het sediment heeft een beige tot bruinbeige kleur en bevat tot sterke roest. Dit sediment is vermoedelijk op niveo-eolische wijze afgezet tijdens het Pleistoceen. Het bodemprofiel kan omschreven worden als een AC-profiel met een dikke antropogene laag. Gelet op de aangetroffen bodemopbouw is de trefkans inzake artefacten zeer gering. Door de diepe verstoring zal het overgrote deel van eventuele sporen reeds opgeruimd zijn. Enkel de diepere delen van de diepste sporen kunnen eventueel nog bewaard zijn.

Op basis van de waarnemingen van het landschappelijk bodemonderzoek waarbij is vastgesteld dat de bodem tot op een diepte variƫrend tussen 120cm en 170cm is verstoord, wordt verder onderzoek als weinig zinvol beschouwd.

Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vaartdijkstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981956 (Geraadpleegd op )