waarneming

Ketelstraat

archeologisch element
ID
981957
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981957

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een nieuw buurthuis werd in de Ketelstraat te Mesen een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Hierbij werden drie proefputten aangelegd. Er werden ophogingspakketten aangetroffen, een bomkrater en sporen vanaf de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd.


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bomkrater

Datering: WO I
Typologie: bomkraters, kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd één bomkrater aangetroffen binnen het plangebied. Hierin werden geen vondsten gedaan.

Greppels

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden twee greppels aangetroffen die niet gedateerd konden worden. Eén van de greppels had een bleekgrijze vulling, de andere van sterk uitgeloogd.

Kuilen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden vijf kuilen aangetroffen binnen het plangebied. Vier van deze kuilen konden op basis van aardewerk gedateerd worden, namelijk twee kuilen uit de 14de-15de eeuw en twee kuilen uit de 15de-17de eeuw.

Ophogingspakketten

Datering: na WO II, nieuwe tijd
Typologie: ophogingslagen
Materiaal: plastic
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ter hoogte van het plangebied werden twee fasen van ophogingen herkend. Een eerste fase die in de vroegmoderne periode kan worden gesitueerd en een recent ophogingspakket waarin plastic aanwezig was.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ketelstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981957 (Geraadpleegd op )