waarneming

Reuzemolenstraat

archeologisch element
ID
981962
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981962

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een appartementsgebouw werd aan de Reuzemolenstraat in Diksmuide een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Tijdens dit onderzoek werden twee proefputten en drie proefsleuven aangelegd. Hierbij werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. Er werden wel ophogings- en puinpakketten aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Ophogingspakketten

Datering: late middeleeuwen, WO I
Typologie: ophogingslagen, puinlagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Binnen het plangebied werden enkel ophogings- en puinlagen aangetroffen. De puinlagen zijn allen tussen de 12de en de 14de eeuw te dateren. Deze zijn te linken aan het bouwrijp maken van het terrein.
De bovenste meter van het terrein bestond uit een puinlaag. Dit is te linken aan de heropbouw van Diksmuide na de Eerste Wereldoorlog.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Reuzemolenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981962 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.