waarneming

Sint Truidersteenweg 285

archeologisch element
ID
981968
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981968

Beschrijving

Bij de veldkartering met metaaldetectie werden 27 metaalfragmenten aangetroffen. Drie loden kogels, die vanaf het midden van de 16de eeuw tot aan het midden van de 19de eeuw in gebruik waren, kunnen mogelijk aan de veldslagen rondom Tongeren in de 18de eeuw worden gekoppeld. Deze vondsten liggen echter, net zoals de overige vondsten, zeer verspreid over het terrein. Er kon hierbij geen vondstenconcentratie worden aangeduid. Het proefsleuvenonderzoek leverde geen sporen of vondsten op. 


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Metaalvondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint Truidersteenweg 285 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981968 (Geraadpleegd op )