waarneming

Slingerweg

archeologisch element
ID
981969
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981969

Beschrijving

Het verkennend archeologisch booronderzoek bracht geen lithische artefacten aan het licht. Het proefsleuvenonderzoek leverden geen sporen en geen vondsten op. 


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Slingerweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981969 (Geraadpleegd op )