waarneming

Willemstraat

archeologisch element
ID
982001
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982001

Beschrijving

Bij een verkennend archeologisch booronderzoek werden in één zone van het projectgebied op twee boorlocaties keramiekfragmenten aangetroffen bij het boren. Het betrof fragmenten van handgevormd aardewerk die niet nauwkeuriger kunnen worden gedateerd dan metaaltijden. Bij het daaropvolgende proefsleuvenonderzoek werden verschillende greppels en grachten aangesneden, waarvan één een grote hoeveelheid Romeins nederzettingsafval bevatte, alsook een kuil die voorzichtig wordt geïnterpreteerd als een laatmiddeleeuwse extractiekuil. De gracht wordt gelinkt aan een mogelijke bewoningssite uit de Romeinse periode die zich mogelijks ten oosten van het projectgebied kan bevinden.


Auteurs: Pieters, Marnix; Geussens, Liesbeth
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Laatmiddeleeuwse kuil

Datering: late middeleeuwen
Typologie: extractiekuilen, kuilen

Beschrijving:
Een grote kuil van minstens 1m diep, mogelijks een extractiekuil, waarvan de bovenste vullingslagen laatmiddeleeuws aardewerk bevatte, onder andere een fragment van een vetvanger in roodbakkend aardewerk.

Losse vondsten

Datering: metaaltijden
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee fragmenten van handgevormd aardewerk, aangetroffen in twee boorstalen. De fragmenten kunnen algemeen gedateerd worden in de metaaltijden.

Romeinse gracht

Datering: Romeinse tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels

Beschrijving:
Verschillende grachten/greppels met onduidelijke functie; één grachtvulling bevatte Romeins aardewerk. Het betreft voornamelijk nederzettingsafval.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Willemstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982001 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.