waarneming

Redersplein

archeologisch element
ID
982005
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982005

Beschrijving

Bij een proefputtenonderzoek in het kader van de opmaak van een archeologienota zijn een aantal archeologisch interessante sporen van laatmiddeleeuwse en postmiddeleeuwse bewoning aan het licht gekomen vooral in het westelijk deel van het onderzoeksgebied. De oudste sporen (greppels en ophogingslagen) dateren uit de periode 13de-14de eeuw. in het oostelijk deel viel vooral een 8 m brede gracht op die wellicht kan gelinkt worden aan een militaire schans die hier was gesitueerd. in de grachtvulling bevond zich archeologisch vondstenmateriaal uit de periode 17de-18de eeuw.


Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

Laatmiddeleeuwse en postmiddeleeuwse bewoning

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, muurresten, ophogingslagen
Gebeurtenis:

Militaire gracht

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: grachten (verdedigingselementen), militaire schansen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Redersplein [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982005 (Geraadpleegd op )