waarneming

Hof Van Straeten

archeologisch element
ID
982009
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982009

Beschrijving

Bij een proefsleuvenonderzoek te Varsenare werden in een projectgebied aan het Hof Van Straeten drie grachten en vier kuilen aangesneden. Twee grachten dateren volgens de aangetroffen vondsten uit de ijzertijd of Romeinse periode en de derde gracht dateert volgens de vondsten uit de late middeleeuwen. De kuilen hebben gezien hun regelmatige onderlinge afstand wellicht te maken met een voormalige boomgaard.


Auteurs: Pieters, Marnix
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

IJzertijd of Romeinse grachten

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: boomgaarden, kuilen
Gebeurtenis:

Laatmiddeleeuwse gracht

Datering: late middeleeuwen
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hof Van Straeten [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982009 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.