waarneming

Hof Van Straeten

archeologisch element
ID
982009
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982009

Beschrijving

Bij een proefsleuvenonderzoek te Varsenare werden in een projectgebied aan het Hof Van Straeten drie grachten en vier kuilen aangesneden. Twee grachten dateren volgens de aangetroffejn vondsten uit de ijzertijd of Romeinse periode en de derde gracht dateert volgens de vondsten uit de late middeleeuwen. De kuilen hebben gezien hun regelmatige onderlinge afstand wellicht te maken met een voormalige boomgaard.


Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  :

IJzertijd of Romeinse grachten

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: boomgaarden, kuilen
Gebeurtenis:

Laatmiddeleeuwse gracht

Datering: late middeleeuwen
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hof Van Straeten [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982009 (Geraadpleegd op )