waarneming

Groenenborgerlaan

archeologisch element
ID
982053
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982053

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7237
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de realisatie van een onderkelderde nieuwbouw en herinrichtingswerken, werd binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte tussen 51 en 133 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 14,57 en 15,02 m TAW. Dit verschil in hoogte is te wijten aan het feit dat het terrein dat voorheen uit verharde autostaanplaatsen bestond, op verschillende
plaatsen werd opgehoogd of afgegraven in het verleden.

De bodemprofielen toonden een A/C-bodemsequentie en bodemverstoringen.

In totaal werden er 22 sporen geregistreerd, waarvan zeven paalsporen, vier kuilen, twee greppels, vier verstoringen en vijf natuurlijke sporen. De sporen bevonden zich op een diepte van gemiddeld ca. 97 cm onder het maaiveld. De paalsporen en kuilen zijn op basis van hun aflijning, vulling en de aanwezigheid van recent afval in de nieuwe tot nieuwste tijd gedateerd. De greppelsegmenten zijn te koppelen aan een veldweg en perceelsgrens die zichtbaar is op de historische kaarten. Ze zijn dus ook in de nieuwe tot nieuwste tijd te dateren. 

Relevante vondsten zijn niet waargenomen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Nieuwe en nieuwste tijden

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen, perceelsgreppels, wegen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Naast paalkuilen en kuilen die op basis van kleur, aflijning en aanwezige afval in de nieuwe tot nieuwste tijd zijn gedateerd, zijn nog enkele greppelsegmenten te vermelden die op de historische kaarten zichtbaar zijn als perceelsgrens naast een veldweg.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Groenenborgerlaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982053 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.