waarneming

Walle

archeologisch element
ID
982085
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982085

Beschrijving

In totaal werden in het plangebied 44 sporen geregistreerd verspreid over 18 sleuven en 5 kijkvensters, waarvan 12 sporen gecoupeerd werden. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem door middel van proefsleuven kan worden vastgesteld dat de directe omgeving van het plangebied Kortrijk, Ter Walle zeker vanaf het neolithicum een interessante locatie is geweest voor de mens. Diverse vondsten en sporen getuigen immers van enige menselijke aanwezigheid vanaf het neolithicum (aanwezigheid van werktuigen daterende uit het neolithicum), met duidelijke zwaartepunten tijden de vroege ijzertijd, de nieuwe tijd en nieuwste tijd. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Ijzertijd greppels

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: greppels, sporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zeven greppels werden geïnterpreteerd als erfgreppels. Twee greppels van hun werden op basis van hun vondstmateriaal gedateerd binnen de vroege ijzertijd.

Losse vondsten

Datering: mesolithicum, middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, Romeinse tijd, vroege ijzertijd
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, Doornikse kalksteen, glas, kwartsiet, metaal, steengoed, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Aardewerk: Een groep omvat vondsten uit de vroege ijzertijd en een tweede groep omvat vondsten uit de nieuwe en nieuwste tijd. Daarnaast werd nog één sterk verweerd fragment van een Romeinse Tegula aangetroffen en één fragment van een steel (pan) uit de late middeleeuwen. Beide vondsten zijn afkomstig van tijdens de aanleg van het vlak, vermoedelijk dus niet meer in situ. De handgevormde aardewerkfragmenten dateren mogelijk uit de vroege ijzertijd, op basis van enkele versierde fragmenten en het baksel van de resterende fragmenten. Het resterende aardewerk dateert uit de nieuwe en nieuwste tijd, het omvat hoofdzakelijk roodbakkend aardewerk en steengoed uit de regio Keulen-Aken en Raeren. Het betreft erg fragmentair aardewerk en omvat o.a. stukken van bordjes, potjes, een voorraad pot of kruik en tasjes.

Metaalvondsten: De enige metaalvondst betreft een metaalslak, die als puntvondst werd geregistreerd tijdens de aanleg van het vlak in een werkput . Mogelijk is de vondst niet meer in situ. Ook over de aard en datering kon op basis van de vondst zelf geen conclusie getrokken worden.

Glas: Een stukje vlakglas, dat aangetroffen werd tijdens de aanleg van het vlak ter hoogte van een greppel, de afwateringsgreppel naast de weg.

Natuursteen: Doornikse Kalksteen en kwartsietzandsteen. Beide natuurstenen kennen diverse gebruiken en zijn in gebruik sinds de Romeinse periode tot en met de nieuwste tijd.

Vuursteen: Er werden zes lithische artefacten aangetroffen uit het mesolithicum.

Nieuwe tijd greppel

Datering: nieuwe tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Één greppel kon op basis van het vondstmateriaal gedateerd worden binnen de nieuwe tijd. De greppel maakt vermoedelijk deel uit van een bestaande perceelgreppel.

Nieuwste tijd greppel

Datering: 19de eeuw
Typologie: afwateringsgreppels
Materiaal: glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De Greppel is een afwateringsgreppel van de 19de-eeuwse weg die er naast is gelegen. Op basis van de kaartgegevens van de Poppkaart, de greppel kent een terminus post quem van 1842. Een stukje vlakglas, dat aangetroffen werd tijdens de aanleg van het vlak ter hoogte van de greppel.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Walle [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982085 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.