waarneming

Renaat de Rudderstraat

archeologisch element
ID
982119
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982119

Beschrijving

Tijdens het archeologisch sleuvenonderzoek werden geen sporen aangetroffen die ouder zijn dan de nieuwe tijd. De gracht die werd aangetroffen in het noordelijke deel van het projectgebied werd omstreeks 1800 gedempt en behoort mogelijk tot een voorganger van het 19de-eeuwse kasteel. De locatie van deze gracht kon door het uitbreiden van de proefsleuf worden vastgesteld. Aanvullend werd het uiteinde van deze gracht ook gecoupeerd ter bevestiging. Hierbij werd vastgesteld dat de gracht binnen het projectgebied intentioneel werd gedempt en niet langzaam opgevuld geraakte.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Kasteelgracht

Datering: derde kwart 17de eeuw, tweede kwart 18de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), sporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het oudste spoor dat in het proefsleuvenonderzoek werd aangetroffen betreft een opgevulde gracht met minstens 3 herkenbare pakketten. Het is vrij zeker dat het om de buitenste omgrachting gaat die op de Ferrariskaart (1777) is weergegeven maar op de latere kaarten reeds grotendeels gedempt blijkt (1840 en later).

Sporen nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Alle sporen dateren in de nieuwste tijd. Voor de meeste sporen is dit ook de nauwkeurigste datering. Het gaat om kuilen, grachten en greppels die zeer waarschijnlijk agrarisch van aard zijn. In bijna alle sporen werden kleine baksteenfragmenten aangetroffen als bijmenging.

WO I sporen

Datering: eerste helft 20ste eeuw, WO I
Typologie: bomkraters, sporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, ijzer
Thema: Erfgoed Eerste Wereldoorlog
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden twee sporen aangetroffen die dateren uit de Eerste Wereldoorlog. Het betreft twee bomkraters. Vermoedelijk gaat het om artillerie inslagen die gelinkt kunnen worden aan het Bevrijdingsoffensief, dat eind oktober 1918 even vast liep op het Afleidingsskanaal van de Leie, 790m ten westen van het projectgebied waarbij Landegem en het kasteel “Van Hoobroeck-Van Ten Hulle” grotendeels werden vernield. In de puinlaag werden enkele opvallende gietijzeren elementen aangetroffen. In deze bomkrater werd ook nog een archeologisch volledige kom aangetroffen in een bleek oxiderend gedraaid baksel met een geel tot oker glazuur. Deze kom is vermoedelijk te dateren in de 19de eeuw.

Enkele sporen dateren van na de Eerste Wereldoorlog. Enerzijds gaat het om de sporen die op basis van hun vulling duidelijk recent zijn, onder andere met plastiek in de vulling. Anderzijds was er ook een klein greppelsysteem Deze greppels waren zeer gelijkaardig van uitzicht en breedte en hebben een overeenkomstige oriëntatie. Ze zijn bijgevolg ook als post-Eerste Wereldoorlog te interpreteren. Het gaat waarschijnlijk ook over sporen die gelinkt kunnen worden aan de moestuin.


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kasteel Van Hoobroeck-Van Ten Hulle met park


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Renaat de Rudderstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982119 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.