waarneming

Melbergstraat

archeologisch element
ID
982127
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982127

Beschrijving

Uit het landschappelijk bodemonderzoek is gebleken dat verspreid over het noordelijke, centrale en oostelijke terreingedeelte, een gaaf (A-E-B-C) tot matig gaaf (A-B-C) bewaarde bodemprofielontwikkeling voorkomt. Dit maakte dat de kans op bewaring van een eventueel aanwezige intacte prehistorische artefactensites in deze zones groot was. In het westen en zuiden van het terrein is de in oorsprong vermoedelijk overal aanwezige, podzol vergraven of verstoord. Op die plaatsen kon er van uitgegaan worden dat potentieel aanwezige prehistorische artefactensites naar alle waarschijnlijkheid reeds vergraven zijn.

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden echter geen lithische artefacten aangetroffen.

Het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologische sporen en geen archeologische vondsten op. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Melbergstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982127 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.