waarneming

Lichtelarestraat

archeologisch element
ID
982130
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982130

Beschrijving

Het onderzochte gebied leverde sporen op, maar er is geen aanleiding om te spreken van een waardevolle archeologische vindplaats. Het gaat om paalsporen, kuilen, greppels, een gracht, ploegsporen, uitbraaksporen, verstoringen en natuurlijke sporen. Ze dateren alle uit de nieuwe tot nieuwste tijd, op basis van hun inclusies, duidelijke aflijning en niet tot nauwelijks uitgeloogde vulling. De meeste sporen hebben overigens te maken met de intensieve glastuinbouw die er plaatsvond sinds het begin van de 20ste eeuw en die goed zichtbaar is op historische kaarten en luchtfoto’s. Daarvoor is te zien dat het onderzoeksgebied in gebruik was als akkerland.

 

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Grondsporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalsporen, ploegsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lichtelarestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982130 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.