waarneming

Bollewerpstraat

archeologisch element
ID
982213
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982213

Beschrijving

De bodemprofielen wezen op een sterk verstoorde bodem in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, en een akkerland met kleiaanrijkingshorizont in de rest van het onderzoeksgebied. In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied werden dan enkel ook de diepe en matig bewaarde resten van grachtsegmenten aangetroffen, op de zuidelijke oever van de smalle beekdepressie werd een goed bewaard crematiegraf aangetroffen. Het gaat om een ogenschijnlijk geïsoleerd crematiegraf, dat voorlopig als een brandrestengraf uit de inheems-Romeinse periode kan worden geïnterpreteerd. Deze interpretatie is geschied op basis van de vorm, de oriëntatie, de vulling en de bijmenging van dit grondspoor.

Er werd handgevormd aardewerk en gedraaid aardewerk aangetroffen. Het gedraaid aardewerk kan in de late middeleeuwen en nieuwe tijd worden gedateerd.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: HEMBYSE

Inheems-Romeins crematiegraf

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bevestigingselementen, crematiegraven, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), houtskool, ijzer
Gebeurtenis:

Losse vondsten

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bollewerpstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982213 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.