waarneming

Leuvensebaan

archeologisch element
ID
982300
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982300

Beschrijving

Het onderzoek leverde een gracht op, kuilen, paalkuilen en greppels en wordt door de onderzoekers geïnterpreteerd als een omgrachte volmiddeleeuwse site of laatmiddeleeuwse site met walgracht. De meeste sporen situeren zich in het zuidelijke deel van het plangebied.


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Grondsporen

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, sites met walgracht
Context: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het noordelijk deel van het plangebied bevat voornamelijk ontginningssporen, in het zuidelijke deel tekenen zich een gracht, paalkuilen en kuilen af. De exacte datering van de site is nog niet duidelijk, op basis van het vondstmateriaal gaat men er van uit dat meerdere fasen kunnen aanwezig zijn.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Leuvensebaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982300 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.