waarneming

Paardskerkhofstraat

archeologisch element
ID
982303
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982303

Beschrijving

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het Rusthuis Berkenhof werd een archeologische prospectie met ingreep in de bodem onder de vorm van een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.

Het terrein werd in twee fasen onderzocht. Het eerste deel van het onderzoek werd in 2018 uitgevoerd door Studiebureau Archeologie. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek werden drie recente sporen aangetroffen. Er werden geen vondsten gedaan. Dit deel werd dan ook vrijgegeven. Hierdoor kon op dit deel het nieuwe woonzorgcentrum gebouwd worden. Na de realisatie en ingebruikname van de nieuwbouw, werd het oude woonzorgcentrum afgebroken. Vervolgens diende op dit tweede deel van het onderzoekgebied (ca. 0,3 ha) ook nog een archeologisch vooronderzoek plaats te vinden alvorens de parkeerplaats wordt ontwikkeld.

Het proefsleuvenonderzoek leverde geen sporen of vondsten op. In de sleuven waren wel enkele verstoringen aanwezig die gerelateerd kunnen worden aan het voormalige woonzorgcentrum. Over het volledige onderzoeksgebied bleek de bovenste 60 cm van de bodem geroerd te zijn.
Lokaal konden de verstoringen dieper gaan tot 1,2 m onder het maaiveld.


Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Paardskerkhofstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982303 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.