waarneming

Voorde Brakelsesteenweg

archeologisch element
ID
982369
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982369

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek bracht 5 kuiltjes aan het licht. Gezien hun beperkte diepte werd gedacht aan natuurlijke fenomenen. Twee parallelle greppels bevatten geen materiaal maar kwamen ook niet voor op historisch kaartmateriaal. Het beperkte aantal sporen gaf geen aanleiding tot een vervolgonderzoek.


Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppels

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De parallelle greppels konden 14 meter lang geregistreerd worden en waren 60 en 23 cm breed. Er werd geen materiaal aangetroffen dus ze konden niet gedateerd worden maar komen evenmin voor op historische kaarten.

Natuurlijke sporen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
5 kleine kuilen met beperkte diepte. Ze worden wellicht als natuurlijke fenomenen aanzien.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Voorde Brakelsesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982369 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.