waarneming

Stationswijk

archeologisch element
ID
982380
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982380

Beschrijving

Een geplande verkaveling vormde de aanleiding voor een proefsleuvenonderzoek op deze locatie. Op sommige plaatsen was een podzolbodem bewaard.
Enkele sporen van greppels waren de relicten van een oude perceelindeling die qua oriëntatie overeen kwamen met de perceelgrenzen te zien op historische kaarten uit de 18de en 19de eeuw. 
Verder werden er ook een aantal kuilen en paalsporen gedocumenteerd. De scherpe aflijning wijst op een eerder recente datering.
Tot deze kuilen behoort een grote waterkuil (vermoedelijk voor vee), deze kon helaas niet gedateerd worden. Ook werd een bomkrater aangetroffen. Deze bevatte 36 afgevuurde obussen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

Bomkrater

Datering: WO I, WO II
Typologie: bomkraters, wapens en munitie
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een bomkrater was opgevuld met zesendertig afgevuurde obussen. Deze kunnen afkomstig zijn van een geschutsopstelling in de onmiddellijke omgeving. Sporen hiervan werden niet herkend in de proefsleuven. De sleuf werd ter hoogte van de bomkrater niet uitgebreid met een kijkvenster.

Greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Behalve 1 greppel komt geen enkel andere overeen met locatie van de perceelsgrenzen te zien op het historisch kaartmateriaal. De greppels hadden voornamelijk een noordnoordwest – zuidzuidoost oriëntatie. Deze oriëntatie komt wel overeen met de gekende perceelsgrenzen. Het zijn mogelijk de restanten van een oudere landindeling.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Stationswijk [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982380 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.