waarneming

De Kien Fase 1 noordoostelijk deel

archeologisch element
ID
982388
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982388

Beschrijving

Naar aanleiding van een groot ontwikkelingsproject werd in een eerste fase een eerste proefsleuf aangelegd in de noord-oostelijke zone. 

Behalve een reeks ophogingspakketten en recente verstoringen kan slechts één greppel in verband gebracht worden met de tuinzone van het Rekollettenklooster. Daarnaast werd ook een gedeeltelijke geërodeerde veenlaag aangetroffen. Deze veenlaag valt volgens een 14C-datering uitgevoerd op een stuk hout te dateren in de 15de eeuw. Deze datering toont volgens de onderzoekers aan dat het gebied in de 15de eeuw nog niet in cultuur was genomen en dat er zich nog actieve erosieprocessen voordeden.


Auteurs: Lemay, Nancy
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Greppel

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het enige spoor dat aangetroffen werd is een greppel, ingesneden in een laag waar een randscherf van een beker Siegburgsteengoed gevonden werd.

Veenlaag

Datering: 15de eeuw
Typologie: veenafzettingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De veenlaag is ten gevolge van een natuurlijk proces gedeeltelijk weg geërodeerd. Bovenaan in de veenlaag werden er baksteenspikkels aangetroffen. Het hout dat in de veenlaag zat werd met een 14C-datering in de 15de eeuw gedateerd. Dit geeft aan dat dit gebied tijdens de 15de eeuw nog niet in gebruik was genomen en dat er nog actieve erosieprocessen plaats vonden.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Kien Fase 1 noordoostelijk deel [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982388 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.