waarneming

Weylerkazerne Zone 1

archeologisch element
ID
982449
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982449

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8950
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een ondergrondse parking werd ter hoogte van de Ezelstraat 62 in Brugge een proefputtenonderzoek uitgevoerd.

Hierbij werden drie proefputten onderzocht, in twee proefputten werden twee vlakken aangelegd. Hierbij werden enkele muurresten, ophogingspakketten en kuilen aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Greppel

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd slechts één greppel aangetroffen binnen het plangebied. Deze was oost-west georiënteerd en was 20 cm breed. Het was niet mogelijk om een functie te achterhalen.

Kuilen

Datering: 13de eeuw, 14de eeuw
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verspreid over het plangebied werden vier kuilen aangetroffen. Slechts één hiervan kon duidelijk als een afvalkuil geïnterpreteerd worden aangezien deze gevuld was met huishoudelijk afval, namelijk aardewerk en dierlijk bot. Op basis hiervan kon deze in de 14de eeuw gedateerd worden.
Daarnaast was er ook een kuil die op basis van één roodbakkende scherf in de 13de eeuw gedateerd kan worden.
De twee overige kuilen konden niet gedateerd worden.

Muren

Datering: 16de eeuw
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden twee muurrestanten aangetroffen binnen het plangebied.
De eerste bevond zich op een puinfundering en liep parallel met de Ezelstraat. De muur was anderhalve steen dik en opgebouwd uit stenen van 27x14x4 cm. Er was slechts een klein stuk bewaard maar mogelijk gaat het om een achtermuur of om een muur die gerelateerd kan worden aan het 16de eeuwse Theresianenklooster.
De andere muur was opgebouwd uit gerecupereerde halve rode bakstenen en twee-steens breed opgebouwd. Er was slechts één baksteenlaag bewaard.

Ophogingspakketten

Datering: 13de eeuw, 14de eeuw, 15de eeuw
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden twee grijze ophogingspakketten aangetroffen. Deze bevatten slechts weinig materiaal, maar toch voldoende om één in de 13de eeuw te plaatsen en één in de 14de-15de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Weylerkazerne Zone 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982449 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.