waarneming

Metropoolstraat 11

archeologisch element
ID
982455
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982455

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7192
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en het potentieel op aanwezigheid van steentijd artefactensites te onderzoeken, werd eerst een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het landschappelijk booronderzoek, bleek de kans op de aanwezigheid van nog intacte steentijd artefactensites klein. De kans op het aantreffen van sporensites was nog wel aanwezig. Aansluitend op het landschappelijk booronderzoek werd vervolgens een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden restanten van oudere zandwegen, kuilen, paalkuilen en perceelsgreppels aangetroffen. De sporen dateren op basis van historisch kaartmateriaal en de vondsten naar alle waarschijnlijkheid tussen de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 


Auteurs: Hertoghs, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Sporen van landbouwactiviteiten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: aardewegen, kuilen, paalkuilen, perceelsgreppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Metropoolstraat 11 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982455 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.