waarneming

Falconplein

archeologisch element
ID
982498
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982498

Beschrijving

Naar aanleiding van geplande parkaanleg en de aanleg van rioleringen, werd binnen het plangebied een archeologische werfbegeleiding uitgevoerd tijdens de rioleringsaanleg. 

Het grootste deel aan archeologische sporen die tijdens de archeologische werfbegeleiding aangetroffen werden, betreft bakstenen funderings- of keldermuren betreft en in mindere mate ook vloeren, beerputten, gewelven, gootstructuren en kuilen. Een groot deel van de bakstenen structuren zijn in verband te brengen met het verdwenen Falcontinnenklooster. Zo zijn er restanten van de funderingen van de noord-, west- en zuid-vleugel aangetroffen, alsook een deel van de pandgang, een stuk van de keldergewelven onder de westvleugel en een aansnede van de westelijke vertrekken ten westen van de westvleugel. Het meest opzienbarende hiervan was misschien wel de toegang tot de pandgang vanuit de binnentuin richting de westvleugel. Hier werd immers een drempel met nog restanten van een scharnier en een deel van een kasseien loopniveau aangetroffen. Verder werden ter hoogte van de pandgang restanten van grafcontexten aan het licht gebracht in de vorm van enerzijds verplaatste grafzerken en anderzijds gefragmenteerd en niet in anatomisch verband liggend menselijk botmateriaal.

Een groot deel van deze muurstructuren dateren uit de 19de, 20ste eeuw en zijn terug te brengen tot de bouw van huizen uit deze periode. Zo is er bijvoorbeeld de kelder van het pakhuis dat in 1897 gebouwd werd voor een handelaar in kruidenierswaren en later dienst deed als koffiebranderij. Pal hieraan werd een kasseien loopniveau aangetroffen. Tot deze fase horen ook een tweetal betonnen beerputten.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Arbeiderswoningen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: arbeiderswoningen, beerputten, kelders, koffiebranderijen, muurresten, opslagplaatsen, stadswoningen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk

Falcontinessenklooster

Datering: nieuwe tijd
Typologie: beerputten, grafzerken, kelders, kloosters, mensengraven, muurresten, pandgangen, vaatwerk, vloeren
Materiaal: aardewerk

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Antwerpen

  • Is gerelateerd aan
    Falconpoort

  • Is gerelateerd aan
    Internationaal Zeemanshuis


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Falconplein [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982498 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.