waarneming

Grote Markt

archeologisch element
ID
982516
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982516

Beschrijving

Wegens de plannen voor de bouw van assistentiewoningen met een ondergrondse parkeergarage werd een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 1500 m2. Er werden vijf proefsleuven- en putten aangelegd. 

Verspreid over de vijf aangelegde proefputten en -sleuven werden 50 sporen geregistreerd. Aan de straatzijde, in de putten 2 en 4, werden resten gevonden van 19de-20ste-eeuwse bebouwing met aanwijzingen voor (iets) oudere bouwfases/verbouwingen. In alle sleuven en putten werden onder één of meerdere puinlagen van wisselende dikte sporen van oudere occupatie aangetroffen. De diepte van dit niveau schommelt tussen 16.00 m TAW en 16.86 m TAW, waarbij het vlak afhelt naar de Hipshoekbeek toe. Het betreft vrij grote, diffuus afgelijnde kuilen die buiten de aangelegde sleuf doorliepen en die oversneden worden door een greppel en een mogelijke gracht in sleuf 1. De diepe, grote sporen in sleuf 3 en 5 zijn mogelijk als kuil(en) te interpreteren ofwel als een oudere meander van de Hipshoekbeek. In de dieper aangelegde put binnen put 4, kwam onder de tegelvloer van de 19de-20ste-eeuwse bebouwing een oudere bouwfase aan het licht met een vloerniveau van ceramiektegels en een mogelijk bijhorende bakstenen muur. Nog onder deze bouwfase werd in het noordoosten van put 4 op 16,70 m TAW een stratigrafisch oudere kuil (S4) aangesneden. Ook in de dieper aangelegde put in sleuf 2 werd onder de recente gebouwresten op ca. 16,86 m TAW het afbraakniveau van een oudere bouwfase aangetroffen met een bakstenen gootje en een restant van een bakstenen muur. Deze structuren gingen doorheen een grijze laag waarin ook een houten paaltje werd opgemerkt. Op basis van het schervenmateriaal dat geassocieerd met de sporen en structuren werd aangetroffen, met een duidelijk overwicht van scherven in grijs aardewerk ten opzichte van scherven in rood aardewerk, kunnen deze in de late middeleeuwen (14de-15de eeuw) gesitueerd worden. Algemeen zijn er echter weinig individueel dateerbare scherven aangetroffen.

Uitgaande van de beperkte oppervlakte van de proefputten is de precieze aard van de aangetroffen sporen niet duidelijk. Op basis van de -weliswaar schaars en fragmentair aangetroffen- oudere muren en structuren en het algemeen beeld van de site zoals ze op cartografisch materiaal geschetst wordt, kan verondersteld worden dat het, mogelijk gefaseerde, laatmiddeleeuwse bebouwing aan de straatzijde betreft met bijhorende achterliggende erven. Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat het om een zone met ambachtelijke activiteiten zou gaan, zoals op de aanpalende opgraving ten westen van de Veurnestraat. Ook het schervenmateriaal, met vormen van laatmiddeleeuwse huisraad lijkt te wijzen op bewoning.

 


Auteurs: Demeulenaere, Eline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Bewoning middeleeuwen

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw
Typologie: muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Aan de straatzijde, in de putten 2 en 4, werden resten gevonden van 19de-20ste-eeuwse bebouwing met aanwijzingen voor (iets) oudere bouwfases/verbouwingen. Onder de recente gebouwresten op ca. 16,86 m TAW werd het afbraakniveau van een oudere bouwfase aangetroffen met een bakstenen gootje en een restant van een bakstenen muur. Deze structuren gingen doorheen een grijze laag waarin ook een houten paaltje werd opgemerkt. Op basis van het schervenmateriaal dat geassocieerd met de sporen en structuren werd aangetroffen, met een duidelijk overwicht van scherven in grijs aardewerk ten opzichte van scherven in rood aardewerk, kunnen deze in de late middeleeuwen (14de-15de eeuw) gesitueerd worden.

Bewoning nieuwste tijd

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Aan de straatzijde, in de putten 2 en 4, werden resten gevonden van 19de-20ste-eeuwse bebouwing met aanwijzingen voor (iets) oudere bouwfases/verbouwingen.

Grondsporen late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele kuilen, oversneden door een greppel en gracht, werden aangetroffen.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Grote Markt [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982516 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.