waarneming

Nijverheidsstraat

archeologisch element
ID
982532
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982532

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7059
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In het projectgebied zijn recente verstoringen opgetekend maar ook greppels, kuilen en lagen die in de late Middeleeuwen en/of de Nieuwe Tijd worden gedateerd. Bij de aanleg van het vlak is ook handgevormd materiaal aangetroffen, dit kon niet aan sporen gelinkt worden.


Auteurs: Verhaert, Alde; Devroe, Annika
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Handgevormd aardewerk

Datering: ijzertijd, late bronstijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vrij grote fragmenten handgevormd aardewerk. Ter hoogte van de laagte kan het gaan om gedeponeerd materiaal, op het hoger gelegen deel van het terrein is het mogelijk afkomstig uit grondsporen die niet (meer) herkenbaar zijn. Er zijn reducerend gebakken gepolijste scherven aangetroffen, besmeten aardewerk en een randfragment dat eventueel ook Romeins kan zijn. Behalve het handgevormde materiaal is ook een stuk grijsbakkend gedraaid aardewerk ingezameld en een roodgeglazuurd randfragment.

Kuilen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kuilen zijn scherp rechthoekig en scherp afgelijnd, sommige liggen in een parallelle reeks. Mogelijk gaat het om winningskuilen of landbouwbedden. Kleinere kuilen komen verspreid over het terrein voor.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nijverheidsstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982532 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.