waarneming

Haantjesweg

archeologisch element
ID
982566
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982566

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek gaf aan dat het volledige terrein intens beploegd werd. Op het zuidelijk deel van het projectgebied was onder de teelaarde nog een bewaarde B-horizont aanwezig. Het noordelijke gedeelte was verstoord tot 70/90cm onder de ploeglaag.

Het archeologisch niveau, dat zich tussen 46 en 60cm diepte bevond, bracht 3 sporen aan het licht. Het restant van een klein haardje en twee greppels. In geen van deze sporen was echter materiaal aanwezig.

Daarnaast werden ook enkele windvallen geattesteerd waarvan 1 een natuurlijke silex bevatte.


Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Haardje

Typologie: haardplaatsen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het haardje mat ca. 1 op 1m en had afgeronde hoeken. Slechts de onderste paar centimeters waren bewaard. Het werd herkend aan een randje verbrande leem.

Twee greppels

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Eén greppel kon over 50 m worden waargenomen, was sterk uitgeloogd, had een diepte van 0,2m en had een komvormig profiel. Door het gebrek aan vondsten kon dit spoor niet gedateerd worden maar door de aard van de vulling wordt aan een datering uit de metaaltijden, romeinse tijd of vroege middeleeuwen gedacht.
Een tweede greppel sneed de vorige en kon evenmin worden gedateerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Haantjesweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982566 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.