waarneming

Heilige-Geeststraat 56

archeologisch element
ID
982580
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982580

Beschrijving

Bij de aanleg van een gescheiden riolering in de Heilige-Geeststraat kwamen bakstenen funderingen aan het licht. De funderingen werden duidelijk zichtbaar in het straattracé van de Heilige-Geeststraat ter hoogte van de school Grasmus (Grasmushof 5).

De aangetroffen funderingen kunnen gelinkt worden aan de bebouwing die hier stond voor de bouw van de school aan het Grasmushof in 1957. Op het primitief kadaster van 1815 staat deze bebouwing al afgebeeld. Op basis van de aangetroffen funderingsresten kan de ouderdom van de huizen niet
vastgesteld worden. De verschillen in kalkmortel en opbouw doen vermoeden dat het om verschillende gebouwen op dezelfde rooilijn ging


Auteurs: Van Ransbeeck, Lisa
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Funderingen

Typologie: muurresten
Materiaal: aardewerk, mortel
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd een noord-zuidgerichte funderingsmuur van 50cm breed aangetroffen evenwijdig met de stoep, ca. 30cm onder maaiveld. De fundering loopt nog verder naar het noorden en zuiden, de uiteinden konden niet vastgesteld worden. Aan de oostzijde bevonden zich verschillende funderingen van dwarsmuren. De noord-zuidgerichte funderingsmuur was opgebouwd uit bakstenen van 24 x 11,5 à 12 x 5,5 à 6 cm. Het metselwerk en de kleur van de mortels was niet overal hetzelfde, toch ging het overal om lichte kalkmortels. Er was nergens een cementmortel gebruikt. De meeste funderingen van de dwarsmuren waren mee met de noord-zuidfundering gebouwd en mee ingewerkt. De verschillende dwarsfunderingen waren 24, 36 en 50 cm breed. Eén dwarsfundering, met een paarse kalkmortel was tegen de noord-zuidfundering aangebouwd en dus jonger. Op één plek kon aan weerszijden van de noord-zuid gerichte fundering verdiept worden om de opbouw te kunnen bekijken en eventuele aanlegsleuven te kunnen documenteren. Een aanlegsleuf werd niet vastgesteld. De fundering was nog ca. 18cm diep opgemetseld. Aan de westzijde bevond zich dan een kleine gemetste uitsprong (1 steen hoog) van de fundering. Hieronder was de fundering opgebouwd uit brokken. Deze fundering liep aan weerszijden tot 53cm diep, tot +26,00m.
Voor de plaatsing van een deel van de riolering zal de noord-zuidgerichte fundering moeten uitgebroken worden. De dwarsmuren kunnen grotendeels in situ bewaard blijven.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Heilige-Geeststraat 56 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982580 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.