waarneming

Kulvestraat

archeologisch element
ID
982581
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982581

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7312
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Proefsleuvenonderzoek voorafgaand aan verkaveling van 4560m². Het terrein sterk was verstoord door voormalige bebouwing. Er werd 1 brandrestengraf aangetroffen.  


Auteurs: Lemay, Nancy
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Brandrestengraf

Datering: Romeinse tijd
Typologie: deposities van menselijke resten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een rechthoekige, houtskoolrijke kuil wordt als brandrestengraf geïnterpreteerd. De eigenlijke vulling van het spoor is zwart gekleurd en bevat grote brokken houtskool. Bovenaan is een bruinige vulling te interpreteren als nazakking.
Verschillende fragmenten verbrand bot zijn ingezameld, samen met enkele sterk verweerde scherven. Er werden grondstalen/houtskoolstalen genomen van de vulling met het oog op 14C-datering en anthracologisch onderzoek. Daarnaast is fysisch antropologisch onderzoek op het verbrande bot voorzien. De bronzen sestertius wordt geconserveerd zodat hij een scherpere datering kan geven voor het graf.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kulvestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982581 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.