waarneming

Mechelseweg 5

archeologisch element
ID
982591
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982591

Beschrijving

Uit het landschappelijk bodemonderzoek blijkt dat er binnen het onderzoeksgebied een aftopping heeft plaats gevonden van het originele bodemprofiel. Op de bodemtypekaart wordt gewag gemaakt van de aanwezigheid van een verbrokkelde B-horizont, maar deze werd slechts in afgetopte versie in
twee boringen herkend. De overige boringen, die het grootste deel van het terrein dekken, gaven een A-C sequentie weer.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd de bodemopbouw, zoals vastgesteld tijdens het landschappelijke booronderzoek, bevestigd. Er werden echter weinig tot geen archeologisch relevante, sporen aangetroffen. Enkele slecht bewaarde paalkuilen werden aangesneden, alsook een fragment van een greppel, een onderzijde van een leidingsleufje en een houtskoolmeiler (deze kon niet gedateerd worden).


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ADEDE bvba

10-tal scherven handgevormd aardewerk

Datering: ijzertijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bij de aanleg van het vlak door de kraan werden ter hoogte van proefsleuf 2 een 10-tal scherven in handgevormd aardewerk aangetroffen.

8 ongedateerde sporen

Typologie: greppels, meilers, paalkuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vijf paalkuilen, een greppelfragment en een houtskoolmeiler konden niet gedateerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mechelseweg 5 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982591 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.