waarneming

Meirestraat

archeologisch element
ID
982624
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982624

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7555
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Uit het proefsleuvenonderzoek bleek dat de originele bodemopbouw bestond uit een (post)podzol welke deels of volledig was opgenomen in de ploeglaag.
Lokaal waren er ook diepere antropogene verstoringen aanwezig. Deze waren veroorzaakt door de voormalige bewoning en de aanleg van de autosnelweg.
De sporen van 45 greppels kunnen vermoedelijk in verband kunnen gebracht worden met bosbouw in de achttiende en negentiende eeuw. De minder vruchtbare gebieden werden toen met bomen beplant in functie van houtproductie. Deze nieuwe
bosgebieden werden aangelegd volgens een rabattensysteem. Op de Ferrariskaart (1771-1777) is te zien dat het projectgebied wordt ingelijfd bij het parkbos van het kasteel d’Herlegem.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Greppels

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: greppels, rabatten
Gebeurtenis:

Metaalvondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: wapens en munitie
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het metaaldetectieonderzoek leverde een loden musketkogel op (11 gram, diameter 12mm). Opvallend was de nog aanwezige gietprop. Deze is slechts ruim te dateren tussen de 15e
en 19e eeuw.

In de negentiende-eeuwse perceelsgracht vonden de archeologen een revolver van het type "l’agent". Op het einde van de negentiende eeuw was er bij de Franse ordediensten nood aan een klein praktisch wapen ter zelfverdediging. Het ontwerp van "l’agent" beantwoorde deze vraag en werd een groot succes. De revolver (8mm) bleek niet alleen populair bij de ordediensten, maar werd ook verwelkomd bij de gewone burger. Vanwege zijn kleine afmetingen (19cm) en licht gewicht (500gr) kon deze gemakkelijk in de kledij gedragen worden. Op basis van de hexagonale loop kan de aangetroffen revolver gedateerd worden vanaf 1908. Een heel groot percentage van dit type revolver is weggegooid of vernietigd in 1940 bij de opeising door het Duitse leger.

Perceelsgracht

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bij de projectie op de Atlas der Buurtwegen (ca.1840) kan de aangetroffen gracht gedetermineerd worden als een negentiende-eeuwse perceelafbakening.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Meirestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982624 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.