waarneming

Ransbergstraat

archeologisch element
ID
982667
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982667

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn sporen aangetroffen van een Middeleeuws erf of deel van een nederzetting. De site kan op basis van het aangetroffen materiaal zodoende geplaatst worden in de 11de-12de eeuw.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)

Middeleeuwse Site

Datering: 11de eeuw, 12de eeuw
Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In één van de sporen werd een klein fragment grijsbakkend aardewerk, dat vermoedelijk een rand van een kogelpot betreft, aangetroffen. Ook uit de andere sporen heeft men eveneens grijsbakkende en kogelpotscherven verzameld. Het betreffen hier voornamelijk wandscherven. Daarnaast zijn er ook wandscherven van Andenne aangetroffen met de typische fijne structuur en roze/gele baksel. Tenslotte kwam ook een rand van het type L68 vroegroodbakkend aardewerk aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ransbergstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982667 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.