waarneming

Duivenstraat

archeologisch element
ID
982674
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982674

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem d.m.v. proefsleuven zijn geen archeologisch relevante vondsten en/of sporen aangetroffen. Het enige antropogene spoor dat werd geregistreerd is van recente oorsprong. De textuur en kleur van de vulling is gelijkaardig aan deze van de bovenliggende ploeglaag. Bovendien werd ter hoogte van de recente paalkuil een stukje wit porselein aangetroffen, afkomstig van een draadisolator voor weideafspanningen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Recente paalkuil

Datering: 21ste eeuw, tweede helft 20ste eeuw
Typologie: paalkuilen
Materiaal: porselein
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duivenstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982674 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.