waarneming

Oude Kerkstraat

archeologisch element
ID
982675
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982675

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7576
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Uit de bureaustudie en archeologisch onderzoek in de directe omgeving van het projectgebied bleek er een groot potentieel te zijn voor het aantreffen van sporen uit de metaaltijden tot en met de Eerste Wereldoorlog. De opgraving leverde echter weinig relevante sporen op. De aangetroffen sporen konden op basis van de aangetroffen vondsten eerder in de (post)middeleeuwen gedateerd worden.
Het aantreffen van vondstmateriaal uit verschillende periodes in de sporen, wijst op het mengen van oudere en nieuwere periodes tijdens de aanleg van deze nieuwere sporen. In de omgeving moet er aldus wel bewoning aanwezig zijn geweest vanaf de metaaltijden. Dit was echter al geweten zonder het vlakdekkend onderzoek. Doordat het voor het onderzoeksgebied om verrommelde contexten gaat en het om een beperkte onderzoeksoppervlakte gaat, is er weinig potentieel voor verder wetenschappelijk onderzoek. Deze werfbegeleiding heeft aangetoond dat de huidige Oude Kerkstraat een voorloper heeft gekend in de nieuwste tijd en dat er in de omgeving restanten vanaf de metaaltijden aanwezig zijn.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

Romeinse vondsten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: kleding en -accessoires
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gebogen stuk metaal toont de afbeelding van een halfnaakte vrouw. De vrouw heeft een opgestoken kapsel met in het midden een scheidingslijn. Haar bovenlichaam wordt naakt afgebeeld, maar onderaan is het niet geheel duidelijk of ze een naakt is of kledingstuk aanheeft. Haar armen worden enkel als stompjes bovenaan afgebeeld. Wegens de naakte afbeelding van een vrouw, gaat het hier mogelijk om de godin Venus (vruchtbaarheid). Wegens de kromming en afmetingen ( ca. 5,6 cm lengte en 1,2cm breedte) lijkt het deel uitgemaakt te hebben van een fibula.

Volmiddeleeuwse tot recente kuilen

Datering: nieuwste tijd, volle middeleeuwen
Typologie: ambachtelijke objecten, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: bot (dierlijk), hout, metaal, natuursteen, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op basis van het aangetroffen materiaal kunnen de sporen gedateerd worden vanaf de volle middeleeuwen tot in de nieuwste tijd. Op basis van de vondsten betreft de vulling van de sporen tevens een verrommelde context.
De sporen kunnen geïnterpreteerd worden als deel uitmakend van een achtererf.

Wegtracé met gracht

Datering: 18de eeuw
Typologie: karrensporen, ontwateringsgrachten, uitrusting voor dieren, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, ijzer, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op basis van het aangetroffen materiaal kunnen de sporen gedateerd worden in de nieuwe tijd.
Beide sporen kunnen als deel van de oude weg geïnterpreteerd worden, namelijk de oude wegtracé en een afwateringsgracht.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Kerkstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982675 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.