waarneming

Koppelandstraat 3-7

archeologisch element
ID
982683
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982683

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7629
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De muren en het keldervloertje uit de proefputten 1 en 3 zijn te relateren aan bebouwing die zichtbaar is op de Ferrariskaart en Atlas der Buurtwegen. Hieronder bevinden zich ophogingslagen die te dateren zijn tussen de 13de - 15 de eeuw. Proefputten 2 en 4 bleken verstoord te zijn tot in de moederbodem, het homogeen pakket bevatte 19de - 20ste eeuws materiaal.


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Terra Engineering & Consultancy (TEC)

Beddenbouw

Datering: 15de eeuw
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, archeologische objecten, , landinrichting
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Spoor van 100 cm breed en 20 cm bewaard dat geĆÆnterpreteerd is als een spoor van beddenbouw. Het aardewerk dateert in de 15de eeuw.

Muren en een vloer

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, muurresten, , vloeren
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Ophogingslagen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, archeologische objecten, , ophogingslagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Gedraaid grijsbakkend aardewerk, rand van een vetvanger en een randfragment van oxiderend gedraaid aardewerk met versiering.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koppelandstraat 3-7 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982683 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.