waarneming

Oude Zak 38

archeologisch element
ID
982706
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982706

Beschrijving

Naar aanleiding van de uitbreiding van een schoolgebouw werd in de Oude Zak te Brugge een proefputtenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werden twee proefputten onderzocht.

Er werden ophogingspakketten en muurresten aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Funderingen

Datering: 19de eeuw
Typologie: brouwerijen, muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden twee funderingsresten aangetroffen. Eén hiervan was hoefijzervormig, de andere was lineair en hiertegen gezet. Beide funderingen waren opgebouwd uit rode baksteen met een stevig cement.
Mogelijk gaat het om resten van brouwerij 'De Roos' die hier tussen 1845 en 1932 aanwezig was.

Ophogingspakketten

Datering: late middeleeuwen
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden verschillende ophogingspakketten aangetroffen die in de late middeleeuwen gedateerd konden worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Zak 38 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982706 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.