waarneming

Sint-Lucaslaan

archeologisch element
ID
982734
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982734

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe parkeertoren werd in de Sint-Lucaslaan te Brugge een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werden 15 verkennende boringen en vier proefsleuven onderzocht.

In de boringen werden geen indicatoren voor steentijdsites aangetroffen, bij de proefsleuven werd slechts één recent spoor aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Lucaslaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982734 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.