waarneming

Tolpoortstraat 38

archeologisch element
ID
982750
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982750

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7558
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bracht slechts een beperkte hoeveelheid archeologische sporen aan het licht. Het gaat hierbij om een laat-middeleeuwse gracht en enkele kuilen. Oudere sporen werden niet aangetroffen. Het archeologisch niveau in de onderzochte zone werd bij eerdere bouwwerken grotendeels vernietigd.


Auteurs: Derweduwen, Natascha
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Gracht

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een gracht in het zuidwestelijke deel van het onderzoeksgebied kan geïnterpreteerd worden als perceelsgracht. Ze was circa 2 meter breed en had een donkergrijze vulling. Het komvormig profiel reikte slechts zo’n 25cm diep.

Kuilen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De archeologen registreerden 6 mogelijke kuilen. Eén kuil werd gecoupeerd. Dit bleek een eerder ondiepe komvormige kuil te zijn. De vulling van de kuilen bestond uit een licht grijzige tot donkergrijze zandleem met weinig beige vlekken en heel weinig houtskoolspikkels en baksteenbrokjes.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Deinze


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Tolpoortstraat 38 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982750 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.