waarneming

Oude Heernisstraat

archeologisch element
ID
982820
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982820

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7610
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In de noordelijke helft van het plangebied werden lagen en greppelsegmenten aangesneden. In de zuidelijke helft van het plangebied werden voornamelijk greppelsegementen waargenomen. Daarnaast is ook een krengbegraving ontdekt.

De gronden in het noorden van het plangebied werden wellicht tot in de late middeleeuwen aangewend voor veenontginning. Deze werden aldus ten vroegste tijdens deze periode in gebruik genomen als landbouwgrond. Getuige van dit soort landgebruik zijn enkele greppels.


In de zuidelijke helft van het plangebied werden enkele greppels aangesneden die samenvallen met het moderne perceelsysteem. Het is niet duidelijk of deze teruggaan tot de late middeleeuwen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

16de-eeuwse sporen

Datering: 16de eeuw
Typologie: kerkwegen, krengbegravingen
Context: kreekruggen
Materiaal: bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee sporen kunnen mogelijk gelinkt worden aan een historische hoeve die zich meteen ten oosten van deze gronden situeerde. Het ging om een krengbegraving waarvan de datering onzeker blijft en de mogelijke resten van een landweg die naar de hoeve leidde.

Greppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels
Context: kreekruggen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bovenop de gedempte ontginningsputten werden enkele greppelsegmenten aangesneden.
De meerderheid van deze greppels vallen samen met het moderne perceelsysteem.

Veenwinning

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels, vaatwerk, veenwinning
Context: kreekruggen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De bodem meteen onder de teelaarde was, met uitzondering van een smalle strook langs de zuidelijke rand van dit terrein, duidelijk geroerd. Een verdiept bodemprofiel bracht een brokkenstructuur met onder andere veenbrokken aan het licht. Ook het aantreffen van vondstmateriaal in deze bodemlagen getuigt van een antropogene invloed. Er is een sterk vermoeden dat deze gronden werden ontveend. Het aangetroffen aardewerk situeert deze veenontginning ten laatste in de late middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oude Heernisstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982820 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.