waarneming

Spekveld

archeologisch element
ID
982874
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982874

Beschrijving

Er werden in totaal 36 sporen aangetroffen, over het hele terrein, maar met een duidelijke concentratie in de noordelijke helft van het terrein. Er werden ook een groot aantal duidelijk recente elementen aangetroffen (o.a. drainagebuizen die elkaar oversnijden in verschillende richtingen). Het betreft (sub)recente sporen, sporen uit de Late middeleeuwen - Nieuwe Tijd en sporen uit de IJzertijd.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie

IJzertijdsporen

Datering: late ijzertijd (oosten)
Typologie: kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er zijn 18 IJzertijdsporen aangetroffen. Ze hebben een vage aflijning, in vele tinten grijs en bevatten houtskool met af en toe kleine stukjes verbrande leem. Er werd ook handgevormd aardewerk gerecupereerd. het gaat om omvangrijke paalkuilen, sommige zijn vrij diep bewaard, andere minderdiep. In 1 spoor werd een piepklein stukje verbrand bot aangetroffen, maar te weinig om te bepalen of het een urnegraf betrof of om het in te zamelen. De scherven zijn relatief dik en meestal met een minerale magering. Aan de binnenkant zijn ze duidelijk gladder. Ze dateren vermoedelijk uit de Late Ijzertijd.

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen, perceelsgreppels, vaatwerk
Context: serres
Materiaal: aardewerk, glas
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op de luchtfoto van 1969 - 1979 zijn serres te zien. Hiervan zijn nog sporen waar te nemen op het terrein. Er werden ook enkele paalkuilen aangetroffen en funderingssleuven van een gebouw die niet op historische kaarten uit de 19de eeuw wordt afgebeeld.. Er werd een kuil met bloempotten aangetroffen in de nabijheid ervan. Vondsten zijn: randscherf van een (koffie)tas, hals van een klein bruin flesje met gietnaad, loodgeglazuurd aardewerk, sintels en bloempotten.

Sporen uit Late middeleeuwen - Nieuwe Tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: extractiekuilen, kuilen, perceelsgreppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, kalksteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
E werden een aantal ontginningskuillen en perceelsgreppels uit deze periode aangetoffen. Deze bevatten o.a. 1 scherf uit deze periode aangetroffen in een spoor, de rest komt uit de profielen. Er werd een fragment bouwkeramiek aangetroffen en een fragment zachte kalksteen, mogelijk de grondstof voor ongebluste kalk.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Spekveld [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982874 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.