waarneming

Kasteel van Gaasbeek - inspectieputje

archeologisch element
ID
982883
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982883

Beschrijving

Tijdens het uitgraven van een inspectieput voor stabiliteitscontrole aan het Kasteel van Gaasbeek werden op maandag 29 april 2019 onder de kasseien van het huidige binnenplein een oude afvoer van het kasteel en een fragment van een kling gevonden.

De inspectieput was aangelegd vlak tegen de muur van het kasteel zodat ook de fundering van het kasteel zichtbaar was. De inspectieput was ongeveer 1 m op 1m en werd doorkruist door 2 recente leidingen die de zichtbaarheid beperkten.


Auteurs: Cousserier, Katrien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Kasteelmuur en afvoerkanaaltje

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, muurresten
Materiaal: aardewerk, mortel, natuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De kasteelmuur zelf liep nog 23 cm (2 lagen natuursteen) onder het huidige kasseiniveau (63,34 TAW). De funderingsmuur daar onder was opgebouwd uit natuursteen, baksteen en witte mortel, stak 27 cm uit t.o.v. van de kasteelmuur en was 85 cm hoog/diep.
Onder de kasseien en bijhorend zandbed bevond zich een 7 cm dikke lemige laag met baksteenfragmenten. Hieronder (ca. 25 cm onder het straatniveau) troffen we een ouder afvoerkanaaltje van het kasteel aan. Dit was deels uitgebroken voor de aanleg van de huidige rioleringsbuis. De breedte van de doorgang van deze afvoer mat 14 cm, de hoogte 19 cm. Het afvoerkanaaltje was nog deels afgedekt met natuursteen van 4 cm dik.
Onder deze laag en onder het afvoerkanaaltje bevond zich de onverstoorde bodem.

Klingfragment

Datering: steentijd
Typologie: losse vondsten, werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Uit de onverstoorde bodem kon een klingfragment in silex gerecupereerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteel van Gaasbeek - inspectieputje [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982883 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.