waarneming

Mobipunt

archeologisch element
ID
982910
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982910

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7566
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Er is dus geen sprake van een archeologische sporenconcentratie en/of -structuur.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mobipunt [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982910 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.