waarneming

Grote Markt 31

archeologisch element
ID
982932
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982932

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7605
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek kon onder enkele 20ste-eeuwse ophogingen een archeologisch niveau aangetroffen worden. Op basis van de stratigrafie en de vondsten werd het vlak in de moderne periode gedateerd (19de-20ste eeuw). De sporen bestonden uit een deel van een vloer, een fundering, een put met onbekende functie en een afvoergoot. De aard van de sporen wijst op de aanwezigheid van inmiddels afgebroken bebouwing binnen de grenzen van het projectgebied. De sporen waren aangelegd boven op een extreem puinrijk en tamelijk los pakket dat waarschijnlijk het laatmiddeleeuwse tot vroegmoderne niveau afdekt. Ook de vondsten, bestaande uit keramisch bouwmateriaal, metaal en dierlijk bot, dateren uit deze periode. Het niveau waarop de sporen zichtbaar werden, bevond zich op ca. 130 cm onder het maaiveld en onder 20ste-eeuwse puinpakketten.
Op een dieper niveau werd de moederbodem aangesneden. Er werden echter geen archeologisch relevante sporen aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Grondsporen

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, kuilen, muurresten, puinlagen, vaatwerk, vloeren
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), metaal
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Diksmuide

  • Is gerelateerd aan
    Burgerhuis


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Grote Markt 31 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982932 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.