waarneming

Vaartstraat Fase 1

archeologisch element
ID
982933
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982933

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee grachten, een kuil en een paalkuil aangetroffen. De eerste gracht en de kuil kunnen door middel van het vondstenmateriaal gedateerd worden in de late middeleeuwen. In de gracht werd rood aardewerk aangetroffen, in de kuil aardewerk en dierlijk bot. De tweede gracht kon, op basis van het materiaal in de vulling (puin en afval), worden gedateerd in de 20ste eeuw. Het paalspoor kon wegens gebrek aan vondstmateriaal niet gedateerd worden.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Niet dateerbare paalkuil

Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Sporen late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

Sporen nieuwste tijd

Datering: 20ste eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), puinlagen
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vaartstraat Fase 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982933 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.