waarneming

Hofstraat

archeologisch element
ID
982941
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982941

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7583
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het proefputtenonderzoek heeft uitgewezen dat ook in de onderzochte zone kelders aanwezig zijn. Deze kelders kunnen in de (sub)recente periode, vanaf de 19de eeuw, gedateerd worden omwille van het gebruik van cementmortel voor de bouw ervan. Deze structuren hebben bijgevolg een lage archeologische waarde. In een deel van de onderzoekszone waar geen kelder was, kon worden vastgesteld dat het diepste archeologische niveau zich op 1,30 m onder het maaiveld bevindt. Er kan dus worden geconcludeerd dat alle zones waar de (sub)recente kelders aanwezig zijn het archeologische niveau volledig is verstoord door deze structuren. Het gedocumenteerde bodemprofiel heeft uitgewezen dat het plangebied gelegen is ter hoogte van een getijdegebied, dat deels vermoedelijk deel uitmaakte van de grote Testerepgeul, die gelegen was ten zuiden van het oude Oostende. Het getijdegebied werd vanaf de late ijzertijd gevormd en pas in de 12de eeuw terug ingedijkt. Door de mariene activiteit in het getijdegebied zijn eventueel oudere archeologische bodems verstoord geraakt.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

19de-eeuwse kelders

Datering: 19de eeuw
Typologie: kelders
Materiaal: cement
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hofstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982941 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.