waarneming

Nonnenstraat, fase 3

archeologisch element
ID
982997
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982997

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, vond binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek plaats. 

Het onderzoeksgebied bevindt zich onmiddellijk ten westen van de Nijlense Beek. Uit de resultaten van het proefsleuvenonderzoek situeert het plangebied zich op een hoogte tussen 6,57m +TAW en 7,58m +TAW. Het terrein helt hierbij zacht af in oostelijke richting. Het archeologisch niveau situeert zich op een hoogte tussen 5,7 m +TAW en 6,7 m +TAW (tussen 0,8 en 0,9 m -mv). De vlakhoogtes tonen eveneens aan dat het plangebied in oostelijke richting daalt, in de richting van de Nijlense beek.

De bodemprofielen vertonen een A/C-profiel waarbij op een deel van het terrein fluviatiele afzettingen vastgesteld zijn. 

Naast een aantal verstoringen en natuurlijke sporen (o.a. fluviatiele afzettingen van de Nijlense Beek in de oostelijke zone), zijn voornamelijk in de zuidwestelijke hoek van het terrein 36 sporen waargenomen. Deze sporen zijn allemaal onder te brengen in de categorie paalkuilen (18), kuilen (5) en greppels (13). De vondst van 2 aardewerkscherven uit de volle middeleeuwen lijkt een deel van deze sporen te plaatsen in de volle middeleeuwen. Oudere en jongere sporen lijken eveneens aanwezig.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Grondsporen

Datering: middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: fluviatiele processen, greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De vastgestelde grondsporen zijn voor een deel te dateren in de volle middeleeuwen dankzij de vondst van een scherf Maaslands aardewerk en een scherf handgevormd aardewerk. De andere sporen kunnen gelijktijdig zijn maar er lijken ook zowel oudere als jongere sporen aanwezig.
De natuurlijke sporen in de oostelijke zone zijn te interpreteren als fluviatiele afzettingen van de Nijlense Beek die ooit binnen het projectgebied stroomde.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Nonnenstraat, fase 3 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982997 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.