waarneming

Gaverbeekse Meersen

archeologisch element
ID
983002
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983002

Beschrijving

Bij het landschappelijk bodemonderzoek werd er een reeks fluviatiele sedimenten van uiteenlopende ouderdommen aangetroffen, grotendeels in overeenstemming met de resultaten van het bureauonderzoek. Er werd vastgesteld dat er op bepaalde locaties geen archeologie bedreigd wordt door de geplande werken, deze werden vrijgegeven. Maar voor een aantal locaties bleef een hoge archeologische verwachting en dus een grote dreiging bestaan. Het gaat daarbij om het cluster van poelen in het westen van het plangebied en de poel en heraanleg van de beek in het noorden.

In het verkennend archeologisch booronderzoek zijn geen vondsten aangetroffen. Het is mogelijk dat steentijdvindplaatsen een (zeer) lage vondstendensiteit kennen, waardoor deze (zeer) moeilijk via een boorgrid van 10x12 m op te sporen zijn. Ze kunnen dus letterlijk door de mazen van het net glippen. Ook geïsoleerde puntvondsten kunnen nog steeds aanwezig zijn, al wordt de verwachting laag ingeschat. Daarenboven is de trefkans van dergelijke vondsten binnen een boorcampagne, zelfs met een verdicht grid, zeer laag. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Context: fluviatiele processen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gaverbeekse Meersen [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983002 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.